I et dødsbo skal boligen arves - lær om processen her.

Hvad sker der med boligen, når man går bort?

Her på Homeguide-redaktionen skriver vi oftest om spændende nyheder og indretningstips, som du kan bruge i din bolig. I dette indlæg skal vi dog vende blikket mod nogle boligovervejelser, som man helst vil være helt fri for. En dag skal vi alle herfra, og til den tid bliver det vigtigt at vide, hvad der sker med familiemedlemmers bolig, når den kære går bort. Det kan nemlig være til stor gavn, hvis man har et begyndende indblik i, hvad der sker med en bolig, når et dødsbo skal opgøres. Derfor giver Homeguide dig en forklaring og guide til boliger i dødsbo.

Efterladt ægtefælle

Når et familiemedlem går bort, er det største spørgsmål i forhold til fast ejendom i dødsboet: Hvem er de efterladte? Hvis den afdøde har en ægtefælle, så kan denne ægtefælle beslutte, om denne ønsker at blive boende i hjemmet, som man vil kalde uskiftet bo. Et uskiftet bo betyder simpelt fortalt, at den efterladte ægtefælle råder over den afdødes formue, og at arvens udbetaling dermed udskydes. Hvis den afdøde efterlader en ægtefælle, er det den simpleste form for opgørelse af boligen i dødsboet, da boligen slet ikke skifter hænder.

En eller flere arvinger

Hvis den afdøde blot har en arving, så er situationen i forhold til boligen også forholdsvis simpel. Her vil hele boet gennemgå den klassiske behandling af Skifteretten, der skal opgøre dødsboet. I denne proces kan den enkelte arving på simpel vis arve boligen, hvorefter denne kan tage stilling til, om de vil beholde den eller sælge den. Det bliver dog mere kompliceret, hvis der er tale om mere end en arving.

Hvis der er mere end én arving, så vil det i mange tilfælde være nødvendigt at sælge boligen, før arven kan udbetales. Ofte består en stor del af boets værdi af fast ejendom, som er betalt. Hvis 3 søskende skal dele denne værdi, vil et salg derfor være nødvendigt, medmindre disse kan nå til enighed om en aftale. Denne type aftaler kan tage mange forskellige former. Eksempelvis kan en arving købe de resterende arvinger ud af en bolig, så en arving ender med boligen, og de andre ender med en økonomisk godtgørelse svarende til deres andel af den arvede bolig. Der findes dog som skrevet mange forskellige måder at dele en arv, og her kan man gøre brug af en dødsbo advokat, der kan rådgive og mægle mellem parterne. Dette kan du læse mere om i bunden af denne artikel.

Arv og gæld

Nu har vi gennemgået, hvad der sker med boligen ved ægtefæller og arvinger, men der findes også situationer, hvor de efterladte hverken får boligen eller boligens salgspris som arv. Dette kan ske, hvis den afdøde har betydelig gæld. I Danmark fungerer det nemlig sådan, at en arving har muligheden for at takke ja eller nej til både arv og gæld. Man kan altså ikke takke ja til arven, uden at man også skal hæfte fir gælden. Når den afdøde går bort, er det skifterettens opgave at sørge for, at gælden betales for så vidt muligt. Hvis den afdøde har en gæld, der er større end værdien af eksempelvis boligen, så kan boligen blive solgt for at betale gælden. Dermed står de efterladte tilbage uden hverken bolig eller salgspris. Hvis man er arving til en med betydelig gæld, der kan overskride værdierne i boet, har man dog altid muligheden for at takke nej til arv og gæld. Du kommer altså ikke til at “arve” en stor gæld fra dine forældre, da du altid kan takke nej.

Få juridisk hjælp til at opgøre dødsboet

I Danmark fungerer det som bekendt sådan, at Skifteretten står for opgørelsen af alle dødsboer. Skifteretten har dog meget at se til, og derfor kan denne proces trække ud i mange måneder – særligt hvis der er tale om komplicerede arveforhold med flere arvinger og et stort dødsbo. Herudover kræver dødsboets opgørelse, at den efterladte kontaktperson løbende er i kontakt med Skifteretten og bidrager med alle relevante former for oplysninger og dokumenter om den afdøde. Denne proces kan virker uoverskuelig og langvarig for dem, der ikke har juridisk erfaring, og i forvejen sørger over et tab. Derfor kan det være en god ide at søge professionel hjælp, hvor en erfaren dødsbo advokat hjælper med opgørelsen af boet. Da processen kan være lang, og da det kan være nødvendigt at mødes fysisk med advokaten flere gange, er det en god ide at benytte et lokalt advokatkontor. Bor du eksempelvis i hjertet af Århus, så er det en god ide ligeledes at finde en dødsbo-advokat i Århus.