rawpixel-1053187-unsplash

Hvad dækker en ejerskifteforsikring? Hvad dækker den ikke?

Du er i gang med at købe bolig og har fået af vide, at du i den forbindelse bør investere i en ejerskifteforsikring. Din første tanke er nok: “Hvad er en ejerskifteforsikring?

Det korte svar er, at en ejerskifteforsikring er en forsikring, som du køber hos et boligforsikringsselskab. Med en ejerskifteforsikring er du som boligkøber sikret mod uforudsete skader på din bolig, der ikke er nævnt af sælger i tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten, og som du først opdager efter, at købet er foretaget.

Nu tænker du nok: “Hmm, uforudsete skader? Det kan vel være mange ting? Hvad dækker en ejerskifteforsikring egentligt helt konkret?”

Det spørgsmål kræver et lidt længere svar, men det er værd at sætte sig godt ind i, hvilke skader en ejerskifteforsikring dækker. Der findes nemlig forskellige typer ejerskifteforsikringer, der løber over forskellige perioder og dækker forskellige skader. For eksempel kan du ofte vælge mellem en basisforsikring og en udvidet ejerskifteforsikring.

Der kan også være forskel på, hvad ejerskifteforskringerne hos forskellige boligforsikringsselskaber dækker. Derfor er det selvfølgelig altid bedst at spørge dit boligforsikringsselskab, hvad netop den ejerskifteforsikring, som de tilbyder, dækker.

Har du endnu ikke taget kontakt til et boligforsikringsselskab, eller orker du ikke at læse lange og indviklede forsikringspolicer, så får du her et hurtigt overblik over, hvad basisejerskifteforsikringer typisk dækker og ikke dækker.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring typisk?

Ejerskifteforsikringer dækker skjulte skader på din bolig, der nedsætter boligens værdi og funktion væsentligt. Det kan være bygningsskader, fejl i bygningskonstruktionen eller ulovlige el- og vvs-installationer, der allerede er til stede på boligen på overtagelsesdagen, men ikke er indskrevet i tilstands- eller elinstallationsrapporten.

Et par helt konkrete eksempler på skader, der typisk dækkes af en ejerskifteforsikring er:

  • utætheder i taget eller huller i skotrender
  • huller i tagkonstruktionen, der giver risiko for vand på loftet
  • sætningsskader i vægge, gulve og tagkonstruktion
  • ulovlige el- og vvs-installationer
  • ulovlige kloakrør inde i boligen og på grunden
  • tilbygninger opført og indrettet uden byggetilladelse

Du har nu fået et kort svar på spørgsmålet “hvad dækker en ejerskifteforsikring”, men synes måske, at det kunne være rart også at få et par specifikke eksempler på, hvad ejerskifteforsikringer oftest ikke dækker.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring typisk ikke?

Helt overordnet dækker en ejerskifteforsikring ikke skader nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten eller skader, som køber på anden vis er bekendt med på overtagelsesdagen.

Skader, der opstår på din bolig efter overtagelsesdagen, kan ejerskifteforsikringen heller ikke dække. Det er for eksempel pludseligt opståede stormskader, frostskader, vandskader eller hærværk. Den type skader skal du have dækket af din almindelige husforsikring.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring ellers ikke? – Skader, der er er resultatet af de bygnings- og konstruktionsstandarder, den pågældende bolig blev opført under, og som var lovlige på det tidspunkt, hvor boligen blev bygget. Det er for eksempel:

  • fugt og vand i kælderrum
  • kuldebroer og deraf opstået skimmelsvamp
  • revner i betondæk, der er resultatet svag beton

Mindre fejl og mangler, der kun har kosmetisk betydning for boligen og ikke forringer værdi eller funktion fx afskallede facader, dækkes heller ikke af en ejerskifteforsikring.